SUITSULUUGID JA KATUSEKUPLID

Katuseaknad ja -luugid, suitsueemalduseks, ventilatsiooniks, ruumide valgustamiseks ja pääsuks katusele.
Tulekahju korral juhib suitsuluukide süsteem ruumist välja suitsu ja kuumasid gaase nii, et ruumi tekib suitsuvaba õhukiht ja vaba evakuatsioonitee. Süsteem aitab vähendada tule levikut ja ruumi põlengukahjusid ning annab päästjatele lisavõimaluse operatiivselt tulekolde asukoht kindlaks teha.

Suitsuluugid on passiivse tulekustutussüsteemi osaks.

Suitsuluugid võivad avaneda:

 • automaatselt, temperatuuri tõustes (termokaitse)
 • automaatselt, suitsuandurist saadud signaalist
 • automaatselt, ATS-lt saadud signaalist
 • samas saab käivitada suitsuluuki käsitsi (suitsueemaldusnupust)


MCR Prolight suitsuluugid on:

 • optimaalse kasuliku pindalaga
 • neid on laias toodete valikus vastavalt aluse tüübile (E - ristkülik, C-ruut, NG-trapets)
 • nende ajamid vastavad uutele CE normidele (60 sek-avamisaeg)


Luuke saab kasutada peale suitsuerastuse ka:

 • ventilatsiooniks
 • ruumi valgustuseks
 • katusele pääsuks
 • võib omada väärtust ka kui disainielemendina


Üldteavet:

 • maksimaalne luukide suurus - 3000x3000mm
 • luugi maksimaalne kasulik pindala - 6,93m2
 • EN vastavus - EN-12101-2:2004
 • toote vastavusdokumendid - SNiP ja GOST(Vene Födaratsioon)
 • kvaliteedisüsteem - ISO 9001:2000

 

Tel: +372 502 6774 info@hektolan.ee hektolan